Tu sti care sunt serviciile de asistenta acordate de ONRC profesionistilor?

Potrivit unui comunicat de presă, ONRC pune la dispoziția solicitanţilor servicii de asistenţă de specialitate, în conformitate cu prevederile Legii 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice.

Pe lângă serviciile de asistenţă acordate gratuit, precum tehnoredactarea cererii de înregistrare sau îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor, în cadrul ONRC se desfăşoară şi activităţi de asistenţă acordate la cererea şi pe cheltuiala profesioniştilor pentru efectuarea următoarelor activităţi:

  • redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;
  • redactarea statutului pentru societatea cu răspundere limitată cu asociat unic;
  • darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă;
  • redactarea actului adiţional sau, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, a deciziei consiliului de administraţie privind modificări ale actului constitutiv referitoare la: 

-sediul social, denumirea firmei sau emblema acesteia, durata de funcţionare, forma juridică;

-domeniul principal de activitate şi activitatea principală;

-obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN;

-administratori şi cenzori;

-alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit şi pierderi etc.);

-primirea, retragerea de membri sau asociaţi;

-majorarea sau reducerea capitalului social;

-înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii sociale/secundare;

-divizare sau fuziune; dizolvare sau lichidare;

  • redactarea acordului de constituire a întreprinderilor familiale.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0