Tu sti care sunt elementele obligatorii ale unui act consitutiv pentru SRL?

Potrivit  Legii nr. 31/1990 actualizata 2017, “actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde:

  • datele de identificare a asociatilor; la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii comanditati;
  • forma, denumirea si sediul social;
  • obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
  • capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;
  • asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
  • in cazul societatilor cu raspundere limitata, daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;
  • partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
  • sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
  • durata societatii;
  • modul de dizolvare si de lichidare a societatii”.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0