Situatii financiare cu 5 componente sau cu 3 componente?

 

Persoanele juridice care la data bilantului depăsesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mărime:

– total active: 3.650.000 euro;

– cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

– număr mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50

, întocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

– bilant;

– cont de profit si pierdere;

– situatia modificărilor capitalului propriu;

– situatia fluxurilor de numerar;

– note explicative la situatiile financiare anuale.

Persoanele juridice care la data bilantului nu depăsesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute mai sus întocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

– bilant prescurtat;

– cont de profit si pierdere; – note explicative la situatiile financiare anuale simplificate. Optional, ele pot întocmi situatia modificărilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0