Regulamentul intern – lucruri esentiale

Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Continutul minimal este format din:

a) reguli privind protectia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;

c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;

d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinară;

h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;

i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

  • Produce efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora.
  • Angajatorul are obligatia de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern.
  • Se afiseaza la sediul angajatorului.
  • Modificarile continutului  regulamentului intern este supusa acelorasi reguli privind informarea.
  • Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau.
  • Controlul legalitatii dispozitiilor este de competenta instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii formulate .
  • Regulamentul intern trebuie intocmit in termen de 60 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0