Registrele si situatiile financiare care trebuie intocmite de societatiile pe actiuni

In afara de evidentele prevazute de lege, societatile pe actiuni trebuie sa detina urmatoarele:

  • un registru al actionarilor care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor;
  • un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
  • un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
  • un registru al sedintelor si deliberarilor comitetului de directie;
  • un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor;
  • un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt nominative.

Registrul actionarilor si registrul obligatiunilor se pot tine manual sau in sistem computerizat.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0