Persoane impozabile si activitatea economica

Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati. Activitatile economice  cuprind activitatile producatorilor, comerciantilor, sau presatatorilor de serviciu, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.

Institutiile publice si organismele internationale de drept public nu sunt persoane impozabile pentru activitatile care sunt desfasurate in calitate de autoritati publice chiar daca pentru desfasurarea acestor activitati se percep cotizatii, onorarii, redevente, taxe sau alte plati.

Institutiile publice si organismele internationale de drept public sunt, de asemenea, persoane impozabile pentru urmatoarele activitati:

 • telecomunicatii;
 • furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica, agent frigorific si altele de aceeasi natura;
 • servicii prestate in porturi si aeroporturi;
 • transport de bunuri si de persoane;
 • activitatea targurilor si expozitiilor comerciale;
 • depozitarea;
 • activitatile organismelor de publicitate comerciala;
 • activitatile agentiilor de calatorie;
 • activitatile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante si alte localuri asemanatoare;
 • operatiunile posturilor publice de radio si televiziune;
 • operatiunile agentiilor agricole de interventie efectuate asupra produselor agricole si in temeiul regulamentelor privind organizarea comuna a pietei respectivelor produse.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0