Periaoda de proba

In vederea verificari aptitudinilor salariatului, la incehierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice  pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Verificarea aptitudinilor persoanelor cu handicap se relaizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maxim 30 de zile calendaristice

Perioada de proba nu este obligatorie a fi realizata.

Contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.

Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba. Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba in situatia in care aceasta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie ori urmeaza sa presteze activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase.

Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.

Care este periaoda de proba pentru contractul de munca temporara?

Prin contractul de munca temporara se poate stabili o perioada de proba pentru realizarea misiunii, a carei durata nu poate fi mai mare de:

  • 2 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mica sau egala cu o luna;
  • 5 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre o lună si 3 luni;
  • 15 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre 3 și 6 luni;
  • 20 de zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mare de 6 luni;
  • 30 de zile lucratoare, in cazul salariatilor incadrati in funtii de conducere, pentru o durata a contractului de munca temporara mai mare de 6 luni.

Perioada de proba pentru salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata:

  • 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;
  • 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;
  • 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni;
  • 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.

Perioada de proba constituie vechime in munca.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0