Obligatiile angajatorului cu privire la contractul de munca

La intocmirea unui contract individual de munca, angajatorului ii revin o serie de obligatii, potrivit Codului Muncii dupa cum urmeaza:

  1. sa acorde salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
  2. sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
  3. sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
  4. sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
  5. sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
  6. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0