Mentionarea in registrul comertului – documente depuse online

Pe site-ul ONRC a fost publicat un comunicat de presă cu privire la posibilitatea depunerii online a documentelor privind menționarea în registrul comerțului. 

  • Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 înregistrarea în registrul comerţului se înţelege înmatricularea profesioniștilor prevăzuți la art. 2 din același act normativ, înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului.
  • Prin înregistrare în registrul comerţului se înţelege: înmatricularea profesioniștilor, persoane fizice sau juridice, precum şi a persoanelor pentru care legi speciale dispun în acest sens; înscrierea de menţiuni privind modificarea statutului/actului constitutiv al persoanei şi privind activitatea acesteia, precum şi a celor prevăzute de art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; radierea înmatriculărilor şi menţiunilor efectuate; menţionarea actelor şi faptelor care nu presupun modificarea statutului/actului constitutiv al persoanei şi nici a înregistrărilor anterioare.
  • In vederea menționării în registrul comerțului a actelor şi faptelor care nu presupun modificarea statutului/ actului constitutiv al persoanei şi nici a înregistrărilor anterioare puteți depune cererea de depunere şi/sau menţionare acte, precum şi documentele necesare în susţinerea acesteia direct la ONRC de pe lângă tribunalul unde se află situat sediul social al firmei, la ghişeu sau prin poștă, dar aveţi şi posibilitatea de a depune aceste documente online, prin intermediul portalului de servicii al ONRC. Pentru accesarea acestei platforme electronice, trebuie să vă creaţi un cont de utilizator, ulterior având acces gratuit sau contra cost, funcţie de tipul serviciului.
  • Astfel, pentru depunerea online a documentelor necesare înregistrării depunerii, în vederea menționării în registrul comerțului, a acestora, trebuie accesată secţiunea “Alte înregistrări în RC” pentru a fi completată cererea aferentă. Primul pas în depunerea unei cereri de depunere şi/sau menţionare acte este selectarea ORCT-ului către care aceasta va fi transmisă, fiind urmat de completarea cu: 

-datele solicitantului şi ale împuternicitului acestuia (dacă este cazul);

-datele profesionistului;

-adresa sediului social al profesionistului şi datele de contact (cel puţin telefon);

-obiectul cererii;

-datele persoanei alese pentru comunicări, fiind necesară inclusiv alegerea modului de comunicare a documentelor care atestă efectuarea înregistrării în registrul comerţului.

Pentru mai multe detalii -click aici-

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0