Material obligatoriu – Politici contabile potrivit noului OMFP 1802/2014

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile şi practicile specific aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situațiilor financiare anuale.

Exemple de politici contabile sunt următoarele:

  • alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor;
  • reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora;
  • înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată;
  • alegerea metodei de evaluare a stocurilor;
  • contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.

Administratorii entității trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situațiile prevăzute de legislație. În cazul entităților care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligația gestionării entității respective.

Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activității desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate.

Comanda acum manualul obligatoriu MANUALUL DE POLITICI CONTABILE. CLICK AICI!

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0