Etapele necesare pentru obtinerea titlului de expert contabil sau contabil autorizat

 

Pe site-ul ceccar.ro sunt prezentate etapele si conditiile necesare in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat, astfel le amintim:

Etape pentru obţinerea titlului de expert contabil:

Titlul profesional de expert contabil se obţine în baza îndeplinirii condiţiilor de studii şi de experienţă profesională după cum urmează:

 • studii universitare economice, cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale – nivel licenţă (3 ani);
 • promovarea unui examen de admitere susţinut la 7 discipline (contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, audit, expertiză contabilă şi doctrina şi deontologia profesiei contabile), probe scrise, la care candidaţii trebuie să obţină minim nota 6 la fiecare disciplină şi minim media 7 la toate disciplinele;
 • parcurgerea unui stagiu practic de 3 ani;
 • susţinerea şi promovarea unui examen de aptitudini, scris şi oral.

Etape pentru obţinerea titlului de contabil autorizat:

Titlul profesional de contabil autorizat se obţine în baza îndeplinirii condiţiilor de studii şi de experienţă profesională după cum urmează:

 • studii medii, cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale – nivel bacalaureat;
 • promovarea unui examen de admitere susţinut la 3 discipline (contabilitate, fiscalitate şi drept), probe scrise, la care la care candidaţii trebuie să obţină minim nota 6 la fiecare disciplină şi minim media 7 la toate disciplinele;
 • parcurgerea unui stagiu practic de 3 ani;
 • susţinerea şi promovarea unui examen de aptitudini, scris şi oral.

Pregătirea examenului de admitere la stagiu:

Pentru cele două categorii profesionale, expert contabil şi contabil autorizat, susținerea examenului se face în baza programelor de examen elaborate de CECCAR şi actualizate permanent prin armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

De asemenea, pentru pregătirea examenului candidaţii au posibilitatea participării la cursurile de pregătire organizate la nivelul filialelor CECCAR, cursuri care au caracter facultativ.

Anual, pentru a veni în sprijinul candidaţilor CECCAR elaborează lucrarea Ghidului pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

Înscrierea la examenul de admitere:

Pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, însoţită de următoarele documente:

 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licenţă recunoscută de Ministerul Educaţiei,  Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii tip buletin.

Pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, însoţită de următoarele documente:

 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • 2 fotografii tip buletin.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0