Elementele componente a unui CIM

Potrivit ordinului 64/2003, contractul individual de muncă încheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru. Contractul de munca trebuie sa cuprinda urmatoarele aspecte:

 • Partile contractului;
 • Obiectul contractului;
 • Durata contractului;
 • Locul de munca;
 • Felul muncii;
 • Atributiile postului;
 • Conditiile de munca;
 • Durata muncii;
 • Concediul;
 • Salariul;
 • Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca;
 • Alte clauze;
 • Drepturi si obligatii generale ale partilor;
 • Dispozitii finale.

Model cadru – contract individual de munca – click aici

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0