Elementele caracteristice unei entitati mici si mijlocii

Potrivit legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, intreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca fiind acele intreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
  • realizeaza o cifra de afaceri anuala echivalenta cu pana la 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilantului contabil care nu depaseste echivalentul in lei a 5 milioane euro;
  • respecta criteriul de independenta.

Sunt considerate independente intreprinderile mici si mijlocii care nu sunt detinute in proportie de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot de catre o alta intreprindere ori de mai multe intreprinderi impreuna, care nu fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii.

Prin exceptie de la prevederile de mai sus este considerata independenta o intreprindere aflata in una dintre urmatoarele situatii:

  • intreprinderea este detinuta de societati publice de investitii, de societati cu capital de risc, investitori institutionali, universitati sau centre de cercetare nonprofit, cu conditia ca acestia sa nu exercite, in mod individual sau impreuna, controlul asupra intreprinderii;
  • capitalul este divizat de asa natura incat detinatorii nu pot fi identificati, intreprinderea declara cu buna-credinta, pe propria raspundere, ca este in masura sa presupuna ca nu este detinuta in proportie de 25% sau mai mult de o alta intreprindere ori de mai multe intreprinderi impreuna, care nu fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii.

Clasificare enitati mici si mijlocii: intreprinderile mici si mijlocii se clasifica, in functie de numarul mediu anual de salariati, in urmatoarele categorii:

  1. pana la 9 salariati – microintreprinderi;
  2. intre 10 si 40 de salariati – intreprinderi mici;
  3. intre 50 si 249 de salariati – intreprinderi mijlocii.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0