De ce documente ai nevoie pentru a inregistra suspendarea la ONRC ?

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind suspendarea temporară a activităţii societăţilor sunt :

Cererea de înregistrare (original) ;

Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare ori în afara acestora/desfăşoară activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani ;

Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau reluarea activităţii societăţilor (original) ;

Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru suspendarea activităţii;

Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale :

45 lei – taxele de registru;
27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2006;
72 lei pentru fiecare sediu autorizat pe baza declaraţiei pe proprie răspundere (45 lei taxa de registru, la care se adaugă 27 lei reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2006);
tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0