Contul 768 “Alte venituri financiare” – corespondenta in credit

 

    Contul 768 “Alte venituri financiare”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența titlurilor primite ca urmare a majorării capitalului social, prin încorporarea profitului, precum  şi a celorlalte venituri financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă.

Contul 768 “Alte venituri financiare” funcționează similar celorlalte conturi din grupa 76 “Venituri financiare”.

În creditul contului 768 “Alte venituri financiare” se înregistrează:

‐ valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al entității la care se dețin participații, prin încorporarea beneficiilor (261, 262, 263, 265);

-diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării în natură  la capitalul altor entități  şi valoarea neamortizată  a imobilizărilor corporale  şi necorporale care fac obiectul participației (261, 262, 263, 265);

‐ diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării cu creanțe la capitalul altor entități şi valoarea creanțelor care fac obiectul participației (261, 262, 263, 265);

‐ valoarea titlurilor imobilizate primite fără plată, potrivit legii (261, 262, 263, 265);

‐ contravaloarea acțiunilor pe termen scurt primite fără plată, potrivit legii (501);

‐ diferențele favorabile aferente furnizorilor şi creditorilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (401, 404, 408, 462);

‐ diferențele favorabile aferente datoriilor din leasing financiar exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (167);

‐ diferențele favorabile aferente clienților  şi debitorilor, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (411, 418, 461, 512);

‐ diferențe favorabile aferente datoriilor față de entitățile afiliate, entitățile asociate şi entitățile controlate în comun, cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (451, 453);

‐  diferențele favorabile aferente creanțelor față  de entitățile afiliate, entitățile asociate  şi entitățile controlate în comun, precum şi a creanțelor imobilizate, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (451, 453, 267, 512);

‐ diferențele favorabile din evaluarea, la încheierea exercițiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (501, 506);

‐ partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exercițiul financiar curent de entitățile asociate  şi entitățile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalență  a participațiilor deținute de investitor în aceste entități (264).

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0