Contribuabilii obligati la plata impozitului pe profit – prevedere legala

Potrivit Codului Fiscal 2016, sunt obligate la plata impozitului pe profit, urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabili:

 • persoanele juridice române, cu excepțiile prevăzute la alin. (2);
 • persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
 • persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
 • persoanele juridice străine care realizează venituri astfel cum sunt prevăzute la art. 12 lit. h);
 • persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene.

Nu intră sub incidența prezentului titlu următoarele persoane juridice române:

 • Trezoreria Statului;

 • instituția publică, înființată potrivit legii, cu excepția activităților economice desfășurate de aceasta;
 • Academia Română, precum și fundațiile înființate de Academia Română în calitate de fondator unic, cu excepția activităților economice desfășurate de acestea;

   

 • Banca Națională a României;

   

 • Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;

   

 • Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;

   

 • Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;

   

 • Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii;

   

 • persoana juridică română care plătește impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile titlului III;

   

 • fundația constituită ca urmare a unui legat; Norme metodologice
 • entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.

Impozitul pe profit se aplică după cum urmează:

 • În cazul persoanelor juridice române, al persoanelor juridice străine având locul de exercitare a conducerii efective în România, precum și al persoanelor juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene, asupra profitului impozabil obținut din orice sursă, atât din România, cât și din străinătate;
 • În cazul persoanelor juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil la nivelul sediului permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale;
 • În cazul persoanelor juridice străine care realizează venituri astfel cum sunt prevăzute la art. 12 lit. h), asupra profitului impozabil aferent acestora.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0