Contractul de comision – notiunea juridica

Contractul de comision este mandatul care are ca obiect achiziţionarea sau vânzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentului şi în numele comisionarului, care acţionează cu titlu profesional, în schimbul unei remuneraţii numită comision.

Actul normativ care defineste acest tip de contract de Codul civil.

Comisionarul nu are drept de reprezentare al comitentului  şi nu poate încheia acte juridice în numele şi pe seama persoanei de la care a primit împuternicirea, ci doar în nume propriu, dar pe seama comitentului.

Alte prevederi :

·         Contractul de comision se încheie în formă scrisă, autentică sau sub semnătură privată.

·         Dacă prin lege nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai pentru dovada contractului.

·         Terţul contractant este ţinut direct faţă de comisionar pentru obligaţiile sale.

·         În caz de neexecutare a obligaţiilor de către terţ, comitentul poate exercita acţiunile decurgând din contractul cu terţul, subrogându-se, la cerere, în drepturile comisionarului.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0