Conditii de incadrare in categoria microintreprinderilor – prevederi legislative

O microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

  • a realizat venituri, altele decat cele obtinute din desfasurarea activitatilor urmatoare: activitati in domeniul bancar; activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii; activitati in domeniul jocurilor de noroc; activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale;
  • a realizat venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
  • a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;
  • capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
  • nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti.

Potrivit art. nr. 48 (3) din Codul Fiscal, o persoana juridica romana care este nou-infiintata este obligata sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca conditia prevazuta la art. 47 lit. d) este indeplinita la data inregistrarii in registrul comertului. Prin exceptie de la prevederile alin. (3), persoana juridica romana nou-infiintata care, incepand cu data inregistrarii in registrul comertului, intentioneaza sa desfasoare activitatile prevazute la alin. (6), nu intra sub incidenta prezentului titlu.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0