Cele 9 situatii in care se suspenda de drept contractul individual de munca

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:

  1. concediu de maternitate;
  2. concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
  3.  carantină;
  4.  exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
  5. îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
  6. forţă majoră;
  7.  în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;
  8.  de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;
  9.  în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0