Ce trebuie sa cuprinda regulamentul intern?

Potrivit Codului Muncii, regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii: 
a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii; 
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii; 
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor; 
d) procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor; 
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate; 
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile; 
g) reguli referitoare la procedura disciplinara; 
h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice; 
i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Regulamentul intern se afişează la sediul angajatorului care are obligatia de a-i instiinta pe angajati cu privire la continut.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0