Ce risti daca? – amenzi si contraventii Codul Muncii

In articolul 260 alin. 1 din legea 53/2003 Codul Muncii sunt prevazute sanctiuni in cazul nerespectarii urmatoarelor dispozitii prevazute de lege.

Constituie contraventii si se sanctioneaza astfel:

 1. Daca nu respecti dispozitiile referitoare la plata salariului minim brut pe tara, risti o amenda de la 300 lei la  2.000 lei
 2. Daca nu eliberezi la solicitarea unui salariat sau a unui fost salariat un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca – amenda de la 300 lei la 1.000 lei.
 3. Daca impiedici un salariat sau il obligi, prin amenintari ori prin violente sa participe la greva sau sa munceasca in timpul grevei, amenda  de la 1.500 lei la 3.000 lei
 4. Daca stipulezi in contractul individual de munca clauze contrare dispozitiilor legale risti o amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.
 5. Daca primesti la munca una sau mai multe persoane fara incheierea unui contract individual de munca primesti amenda de  20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.
 6. Daca primesti la munca una sau mai multe persoane fara transmiterea elementelor contractului individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii –  amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.
 7. Primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati in perioada in care acesta/acestia are/au contractul individual de munca suspendat, se sanctioneaza cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.
 8. Daca primesti la munca unul sau mai multi salariati in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.
 9. Prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei.
 10. Daca nu respecti zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza si nici nu acorzi timp liber in urmatoarele 30 de zile pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala – amenda de la 500 la 1.000 lei.
 11.  Nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara – amenda de la 1.500 lei la 30.000 lei pentru fiecare ersoana astfel identificata.
 12. Daca nu acorzi salariatilor repaus saptamanal – amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.
 13. Neacordarea indemnizatiei in cazul in care angajatorul isi intrerupe temporar activitatea cu mentinerea raporturilor de munca – amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei.
 14. Incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.
 15. Angajarea unei persoane fara certificat medical care sa ateste ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci – amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei
 16. Daca nu evidentiezi orele de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentiera orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucuru si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta – amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei
 17. Nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.
 18. Dacav nu inmaezi salariatului, anterior inceperii activitatii, un exemlar al contractului individual de munca risti o amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei
 19. Daca nu pastrezi la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitatea in acel loc risti o amenda de 10.000 lei
 20. Daca concediezi salariati pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala – amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cstre inspectorii de munca.

In cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la 5-7 inspectorul de munca dispune masura sistarii activitatii locului de munca organizat, supus controlului, in conditiile stabilite in procedura de sistare elaborata de Inspectia Muncii si aprobata prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa consultarea prealabila a confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national.0

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0