Ce faci cand s-a defectat casa de marcat ?

In cazul in care casa de marcat s-a defectat, pana la repunerea in functiune utilizatorii, cu excepţia taximetriştilor, înregistrează tranzacţiile efectuate în această perioadă într-un registru special, care se completează fără ştersături sau fără spaţii neutilizate.

Registrul special va avea paginile numerotate, va fi sigilat şi va fi ştampilat de către organul fiscal la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, cu precizarea numărului de pagini conţinut de acesta, şi va fi prezentat de către utilizator, cu excepţia taximetriştilor, pentru vizare, o dată cu depunerea declaraţiei de instalare a aparatului la organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat acesta.

La repunerea în funcţiune a aparatului tehnicianul unităţii de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a tranzacţiilor efectuate de utilizator, data şi ora începerii funcţionării aparatului, sub semnătura şi numele în clar ale tehnicianului de service.
Baza legala : Hotararea Nr. 479 din 18 aprilie 2003, actualizata

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0