Ce este numarul de ordine la registru si cum se obtine?

În funcţie de tipul firmei pentru care se solicită înmatricularea, aceasta este înregistrată în registrul comerţului, în unul din cele trei registre din care este alcătuit acesta:

  • un registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale;
  • un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăţi cooperative şi societăţi cooperative europene;
  • un altul pentru înregistrarea persoanelor juridice societăţi, companii naţionale şi societăţi naţionale, regii autonome, grupuri de interes economic, organizaţii cooperatiste, societăţi europene, grupuri europene de interes economic, alte persoane juridice.

Numărul de ordine din registrul comerţului al unei firme este format din: indicativul “J” pentru persoanele juridice/ indicativul “F” pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale/ indicativul “C” pentru societăţile cooperative.

Articolul 82, alin.1 din actul normativ anterior menţionat stipulează că “orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un CIFcod de identificare fiscală – CIF. Codul de identificare fiscală este:

  • pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
  • pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
  • pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
  • pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
  • pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0