Ce cuprinde regulamentul intern al unei firme?

Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii: 
a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii; 
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii; 
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor; 
d) procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor; 
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate; 
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile; 
g) reguli referitoare la procedura disciplinara; 
h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice; 
i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Regulamentul intern se aduce la cunoştinţă salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora.   Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator. 

Regulamentul intern se afişează la sediul angajatorului.

Baza legala: Codul Muncii

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0