Care sunt cheltuielile de constituire?

Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei  entităţi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii).
O entitate poate include cheltuielile de constituire la ”Active”, caz în care reprezintă imobilizări. În această situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani.În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma profitului reportat şi a rezervelor disponibile pentru distribuire, potrivit legii, este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.
Întrucât legislaţia naţională nu defineşte rezervele distribuibile, se vor avea în vedere rezervele care pot fi utilizate, potrivit legii.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0