Care sunt atributiile Consiliului de Supraveghere?

Consiliul de supravehere are urmatoarele atributii principale:

  • exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat;
  • numeste si revoca membrii directoratului;
  • verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a societatii;
  • raporteaza cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata.

–  consiliul de supraveghere poate convoca adunarea generala a actionarilor, in cazuri exceptionale;

–  consiliului de supraveghere nu ii pot fi transferate atributii de conducere a societatii;

–  consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea membrilor directoratului,ai consiliului de supraveghere si a personalului;

–  consiliul de supraveghere se intruneste cel putin o data la 3 luni;

– consiliul de supraveghere este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii consiliului sau la cererea directoratului. Consiliul se va intruni in cel mult 15 zile de la convocare.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0