Cand se poate suspenda un CIM?

CIM – Contract Individual de Munca

Un contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

  • concediu de maternitate;
  • concediu pentru incapacitate temporara de munca;
  • carantina;
  • exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel;
  • indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;
  • forta majora;
  • in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de Procedura Penala;
  • de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept;
  • in alte cazuri expres prevazute de lege.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0