Cand are loc Adunarea Generala Extraordinara?

Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru urmatoarele situatii:

 • mutarea sediului societatii;
 • schimbarea formei juridice a societatii;
 • schimbarea obiectului de activitate al societatii;
 • infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
 • prelungirea duratei societatii;
 • majorarea capitalului social;
 • reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
 • fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
 • dizolvarea anticipata a societatii;
 • conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
 • conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
 • conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
 • emisiunea de obligatiuni;
 •  oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0