Buletinul procedurilor de insolventa

Buletinul procedurilor de insolvenţă este publicaţia editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care are drept scop publicarea :

• citaţiilor;
• convocărilor;
• notificărilor şi
• comunicărilor actelor de procedură efectuate de instanţele judecătoreşti, administratorul judiciar/lichidator după deschiderea procedurii de insolvenţă .

In anul 2014, s-a publicat Legea nr. 85 / 2014 care stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei, vechea lege, legea nr. 85/2006 fiind abrogate.

Aceasta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei.

Insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:

a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;
b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei;

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0