Aspecte privind stingerea creantelor fiscale prin compensare

In cele ce urmeaza dorim sa va prezentam cateva aspecte punctuale privind stingerea creantelor fiscale prin compensare, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015:

 • Prin compensare se sting creantele statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeasi autoritate publica, inclusiv unitatile subordonate acesteia.
 • Creantele fiscale ale debitorului se compenseaza cu obligatii datorate aceluiasi buget, urmand ca din diferenta ramasa sa fie compensate obligatiile datorate altor bugete, in mod proportional.
 • Creantele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compenseaza cu creantele fiscale ale debitorului reprezentand sume de restituit de aceeasi natura. Eventualele diferente ramase se compenseaza cu alte obligatii fiscale ale debitorului.
 • Daca legea nu prevede altfel, compensarea opereaza de drept la data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile.
 • Creantele sunt exigibile:
 1. la data scadentei;
 2. la termenul prevazut de lege pentru depunerea decontului cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, in limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisa de organul fiscal;
 3. la data depunerii cererii de restituire, in limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisa de organul fiscal potrivit legii, pentru cererile de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adaugata;
 4. la data comunicarii deciziei, pentru obligatiile fiscale principale, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie;
 5. la data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil;
 6. la data comunicarii actului de individualizare a sumei, pentru obligatiile de plata de la buget;
 7. la data primirii, in conditiile legii, de catre organul fiscal a titlurilor executorii emise de alte institutii, in vederea executarii silite;
 8. la data nasterii dreptului la restituire pentru sumele de restituit.
 • Pentru debitorii care se afla sub incidenta legislatiei privind insolventa si care depun un decont cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare dupa data deschiderii procedurii insolventei, suma aprobata la rambursare se compenseaza in conditiile prezentului articol cu obligatiile fiscale nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei.
 • Soldul sumei negative de TVA inscris in decontul de TVA aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolventei nu se preia in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care s-a deschis procedura. In acest caz, debitorul este obligat sa solicite rambursarea taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare.
 • Suma negativa  de TVA solicitata la rambursare se compenseaza in conditiile prezentului articol cu obligatiile fiscale ale debitorului nascute anterior deschiderii procedurii.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0