Vrei sa modifici denumirea firmei ? Vezi ce trebuie sa faci

Operaţiuni prealabile

Se depune o cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă in original completată cu 3 denumiri  în ordinea preferinţelor si se anexeaza dovada privind plata taxei de registru.

Inregistrarea :  

1.Se depune cererea de înregistrare in original

2.Dacă este cazul, declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

  • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani ;
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip ;

3.Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original);

3.Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (copie);

4.Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor acţionarilor/decizia asociatului unic, original;

5.Certificatul de înregistrare (original)  ;

6.Actul constitutiv actualizat (original);

6.Dacă este cazul:

  • Avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
  • Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

7.Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale  

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0