Vrei sa te inregistrezi ca persoana fizica autorizata? – aspecte utile

Potrivit OUG nr.44/2008 orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie sa fie inregistrata si autorizata. Persoanele fizice au obligatia sa solicite inregistrarea la Reg. Com. si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice ca PFA. 

Pentru a putea desfasura activitati economice, respectiv se pot inregistra ca persoane fizice autorizate persoanele fizice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice si al reprezentantului intreprinderii familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor intreprinderii familiale;
 • nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
 • au un sediu profesional declarat;
 • declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislaţia specifici in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

Totodata, in scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit. 

PFA nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata si nici nu va fi considerata un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza, chiar daca colaborarea este exclusiva. Cu toate acestea, o persoana poate cumula calitatea de PFA cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata.

Atentie! PFA isi desfasoara activitatea folosind in principal forta de munca si aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale.  

Un PFA isi inceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului in urmatoarele cazuri:

 • prin deces;
 • prin vointa acesteia;
 • in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii PFA:

 • Carte de identitate sau pasaport – fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul.
 • Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional (contract de inchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act
  juridic care conferă dreptul de folosinta) – copie legalizata.
 • Declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.
 • Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale.
 • Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul.

Sursa: OUG nr.44/2008

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0