Venituri neimpozabile pentru organizatiile nonprofit – prevederi Codul Fiscal

Potrivit Codului Fiscal, in cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, următoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile:

 • cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor;
 • contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților;
 • taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare;
 • veniturile obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive;
 • donațiile, precum și banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;
 • veniturile din dividende, dobânzi, precum și din diferențele de curs valutar aferente disponibilităților și veniturilor neimpozabile;
 • veniturile din dobânzi obținute de casele de ajutor reciproc din acordarea de împrumuturi potrivit legii de organizare și funcționare;
 • veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
 • resursele obținute din fonduri publice sau din finanțări nerambursabile;
 • veniturile realizate din acțiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferințe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
 • veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizațiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;
 • veniturile obținute din reclamă și publicitate, veniturile din închirieri de spații publicitare pe: clădiri, terenuri, tricouri, cărți, reviste, ziare, realizate de organizațiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare și funcționare, din domeniul culturii, cercetării științifice, învățământului, sportului, sănătății, precum și de camerele de comerț și industrie, organizațiile sindicale și organizațiile patronale; nu se includ în această categorie veniturile obținute din prestări de servicii de intermediere în reclamă și publicitate;
 • sumele primite ca urmare a nerespectării condițiilor cu care s-a făcut donația/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizațiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului și obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;
 • veniturile realizate din despăgubiri de la societățile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;
 • sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului IV;
 • sumele colectate de organizațiile colective autorizate, potrivit legii, pentru îndeplinirea responsabilităților de finanțare a gestionării deșeurilor.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0