Venituri care nu se includ in baza de calcul a impozitului pe micro !

In vederea calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor nu se includ urmatoarele:

  • veniturile aferente costurilor stocurilor de produse, costurilor serviciilor în curs de execuţie, din producţia de imobilizări corporale şi necorporale,din subvenţii, provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, cele rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
  • veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
  • veniturile din diferenţe de curs valutar;
  • veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial;
  • valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării înregistrate în contul “709”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile; veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite, potrivit legii, titulari iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moştenitorii legali ai acestora;
  • despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;veniturile obţinute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0