Ucenicia la locul de munca. Pasi de urmat pentru angajatori

Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie pentru persoanele cu varsta de peste 16 ani.

Ce trebuie sa faca angajatorii?

Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie trebuie sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, in a caror raza teritoriala isi au sediul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie, in termen de 5 zile de la vacantarea acestora.

Deci, mai simplu spus, in termen de 5 zile de la vacantarea unui loc de munca, angajatorul anunta AJOFM – prin completarea unui formular tipizat.

Contractul de ucenicie – este un contract individual de munca de tip particular; este incheiat pe durată determinata; in temeiul acestuia o persoană fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale. Contractul de ucenicie se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, si se inregistreaza in termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca si bineinteles si in REVISAL.

Anexe ale contractului de ucenicie:

– dispoziţia de repartizare;             

– fişa postului;

– contractul de prestări de servicii de formare profesională (in situatia in care angajatorul nu este furnizor de formare profesionala autorizat)

– planul de activitate al ucenicului;

Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:

a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;

c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4;

Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi și 30 de ore pe saptamana.

Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca ce doresc sa devina ucenici trebuie sa se inregistreze in baza de date AJOFM si sa depuna o cerere de participare la ucenicie. Inregistrarea se face pe baza urmatoarelor documente:

  • Actul de identitate, in original si copie;
  • Actele de studii si de calificare, in orginal si copie;
  • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca presoana este apta de munca sau are eventuale restrictii medicale.

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru somaj, angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie, o conventie.

In vederea incheierii conventiei angajatorii depun urmatoarele documente:

a) actul de identitate al ucenicului, în copie.

b) contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în copie.

Convenţia se încheie pentru fiecare contract de ucenicie.

Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului numai dacă angajatorul face dovada implementării planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare.

Programul de ucenicie se finalizeaza cu sustinerea si promovarea examenului de absolvire pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala. Examenul de absolvire a programului de calificare este organizat de catre comisia de autorizare, in urma caruia, ucenicul primeste un Certificat de calificare cu recunoastere nationala.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0