Registrul jurnal de incasari si plati- registru obligatoriu

  1. Serveste ca:

– document de înregistrare a încasărilor si plătilor;

– document de stabilire a situatiei financiare a contribuabilului care conduce evidenta

contabilă în partidă simplă;

– probă în litigii.

  1. Se întocmeste într-un singur exemplar de către contribuabili, făcându-se înregistrarea operatiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operatiune, fără a se lăsa rânduri libere, după ce a fost numerotat, snuruit, parafat si înregistrat la organul fiscal teritorial.

Pentru fiecare asociatie fără personalitate juridică se va întocmi câte un registru-jurnal de încasări si plăti.

În Registrul-jurnal de încasări si plăti se înregistrează nu numai operatiunile în numerar, ci si cele efectuate prin contul curent de la bancă.

Contribuabilii plătitori de taxă pe valoarea adăugată vor înregistra sumele încasate sau plătite, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Operatiunile înregistrate în Registrul-jurnal de încasări si plat  i se totalizează anual.

Numerotarea filelor se va face în ordine crescătoare, iar după completarea integrală se deschide un nou registru înregistrat úi parafat, care va fi numerotat în ordine crescătoare.

Acest registru se parafează de către organul fiscal teritorial la începerea si la încetarea activitătii.

Registrul-jurnal de încasări si plăti parafat si înregistrat la organul fiscal teritorial va fi completat lunar, prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de încasări si plăti obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul.

Practicienii în insolventă, persoane fizice sau juridice, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, cu modificările si completările ulterioare, completează registrul-jurnal de încasări si plăti după ce a fost numerotat, snuruit, parafat si înregistrat în evidenta unitătii.

  1. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
  2. Se arhivează împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0