Top 10 lucruri cu privire la plata salariului

Potrivit Codului Muncii, salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca, pentru munca prestata in baza contractului individual de munca, fiecare salariat avand dreptul la un salariu exprimat in bani. Iata mai jos un top 10 a lucrurilor pe care trebuie sa le cunosti cu privire la plata salariului:

  1. Salariul se va plati la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern.
  2. La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.
  3. Salariul se poate platii fie prin virament bancar in contul salariatului, fie prin numerar.
  4. Plata in natura a unei parti din salariu, in conditiile stabilite la art. 165, este posibila numai daca este prevazuta expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca.
  5. Daca salariatul a decedat, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite, in ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai salariatului sau parintilor acestuia.
  6. Angajatorul este obligat sa intocmeasca statele de plata cu privire la salariul datorat angajatilor sai.
  7. Statele de plata, precum alte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator, conform legii.
  8. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.
  9. Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.
  10. Angajatorul nu poate plati salariatului un salariu mai mic decat cel stabilit prin hotarare a Guvernului (in momentul de fata -> 1450 lei pentru un program complet de 8h). In cazul in care programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculeaza prin raportarea salariului de baza minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat. 

Sursa: Codul Muncii

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0