Tipuri si categorii de entitati raportoare – Legea 1802/2014

Potrivit Legii 1802/2014, în funcție de criteriile de mărime, entitățile prevăzute de prezentele reglementări se grupează în trei categorii, astfel: microentități; entități mici; entități mijlocii și mari.

Microentitățile sunt entitățile care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 350 000 EUR;
 • cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.

Entitățile mici sunt entitățile care, la data bilanțului, nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 4 000 000 EUR;
 • cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Entitățile mijlocii și mari sunt entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele
trei criterii:

 • totalul activelor: 4 000 000 EUR;
 • cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

În funcție de criteriile de mărime, grupurile se împart în două categorii, astfel: grupuri mici și mijlocii, respectiv
grupuri mari.

Grupurile mici și mijlocii sunt grupurile constituite din societățile-mamă și filialele care urmează să fie incluse în consolidare și care, pe bază consolidată, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii la data bilanțului societății-mamă:

 • totalul activelor: 24 000 000 EUR;
 • cifra de afaceri netă: 48 000 000 EUR;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250.

Grupurile mari sunt grupurile constituite din societățilemamă și filialele care urmează să fie incluse în consolidare și care, pe bază consolidată, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii la data bilanțului societății-mamă:

 • totalul activelor: 24 000 000 EUR;
 • cifra de afaceri netă: 48 000 000 EUR;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0