Elementele componente a unui CIM

Potrivit ordinului 64/2003, contractul individual de muncă încheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru. Contractul de munca trebuie sa cuprinda urmatoarele aspecte: Partile... Read more →