Stingerea creantelor fiscale prin restituire de sume – informatii utile

Din Ordonanta Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015  au fost extrase cateva informatii utile cu privire la stingerea creantelor fiscale prin restituire de sume.

 • Se restituie, la cerere, debitorului urmatoarele sume:
 1. cele platite fara existenta unui titlu de creanta;
 2. cele platite in plus fata de obligatia fiscala;
 3. cele platite ca urmare a unei erori de calcul;
 4. cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale;
 5. cele de rambursat de la bugetul de stat;
 6. cele stabilite prin hotarari ale organelor judiciare sau ale altor organe competente
 7. cele ramase dupa efectuarea distribuirii
 8. cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din retinerile prin poprire, dupa caz, in temeiul hotararii judecatoresti prin care se dispune desfiintarea executarii silite.
 • Sumele de restituit reprezentand diferente de impozite rezultate din regularizarea anuala a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente, in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.
 • Sumele incasate prin poprire, in plus fata de creantele fiscale pentru care s-a infiintat poprirea, se restituie din oficiu de organul fiscal in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data incasarii.
 • Diferentele de impozit pe venit de restituit mai mici de 5 lei (RON) vor ramane in evidenta fiscala spre a fi compensate cu datorii viitoare, urmand a se restitui atunci cand suma cumulata a acestora depaseste limita mentionata.
 • Diferentele mai mici de 5 lei (RON) se vor putea restitui in numerar numai la solicitarea contribuabilului.
 • In cazul restituirii sumelor in valuta confiscate, aceasta se realizeaza, in lei la cursul de referinta al pietei valutare pentru euro, comunicat de BNR, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se dispune restituirea.
 • Daca debitorul inregistreaza obligatii fiscale restante, sumele se vor restitui numai dupa efectuarea compensarii.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0