Stiai care este durata maxima a locatiunii ?

In primul rand sa definim locatiunea.

Locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie.

Actul normativ care stabileste durata maximă a locaţiunii este codul civil. 
Locaţiunile nu se pot încheia pentru o perioadă mai mare de 49 de ani. Dacă părţile stipulează un termen mai lung, acesta se reduce de drept la 49 de ani.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0