Situatii in care se poate demisiona fara preaviz – prevederi legislative

Potrivit Codului muncii, demisia reprezinta actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz. 

Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba. Totodata, salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.

Care sunt termenele de preaviz?

Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de:

  1. 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie,
  2. 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.

Salariatul poate demisiona fara preaviz daca acesta se afla pe perioada sau la sfarsitul perioadei de proba. 

Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0