Scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare complet amortizată sau cu valoarea de intrare rămasă nerecuperată se face cu aprobarea consiliului de administraţie, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.

După aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea acestora. Procedura de valorificare prin vânzare (licitaţie sau negociere directă) sau prin casare va fi aprobată de către consiliul de administraţie sau de către responsabilul cu gestiunea patrimoniului.

Casarea mijloacelor fixe se va face de către o comisie de casare numită prin decizia organului care a aprobat scoaterea din funcţiune.  Cu ocazia casării se va proceda la dezmembrarea mijloacelor fixe şi la valorificarea acestora, astfel:

– vânzarea componentelor rezultate în urma dezmembrării;
– utilizarea componentelor rezultate la executarea altor mijloace fixe din cadrul unităţii.

Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, sunt de competenţa consiliilor de administraţie ale agenţilor economici, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe aparţinând instituţiilor publice, se aprobă de către ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau secundar, după caz.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0