Registrele obligatorii pentru societatile comerciale

Orice firma inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, indiferent de obiectul de activitate si in functie de modul de constituire, este obligata prin legislatie sa tina anumite registre.

Registrele obligatorii care trebuie tinute de catre societati comerciale sunt:

1. Registrul unic de control – acesta este obligatoriu pentru societatile inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, conform legii nr. 252/2003. Societatile sunt obligate sa tina cate un registru pentru fiecare punct de lucru inclusiv pentru sediul social. In termen de 30 de zile de la inregistrarea la Registrul comertului firmele trebuie sa isi achizitioneze registrul unic de control de la finante contra cost. In acest registru se tine evidenta tuturor controalelor efectuate asupra societatii de catre organele de control in domeniile: sanitar, protectia consumatorului, financiar-fiscal, protectia muncii, fitosanitar precum si alte organe abilitate.

2. Registrul de evidenta fiscala – este obligatoriu pentru toate unitatile platitoare de impozit pe profit. Este nevoie de un singur registru de evidenta fiscala la sediul firmei. Acesta trebuie completat pe baza balantei de verificare, explicandu-se modul de calcul al impozitului pe profit. Termenul de completare coincide cu declararea impozitului pe profit de catre operatorii economici.

3. Registrul general de evidenta a salariatilor – se completeaza de catre societatile comerciale care au angajati conform cu HG 500/2011 dupa ce firma se inregistreaza la inspectoratul territorial de munca si primeste un user name si parola. Primul contract de munca se depune la ITM cand angajatorul primeste acest user name si parola, apoi acesta se va complet si transmite electronic.

4. Registru special pentru banii administratorului/angajatilor – conform cu OG 47/2007 prin care s-a introdus obligativitatea caselor de marcat, a devenit obligatorie si tinerea registrului special pentru banii administratorului/angajatilor. Astfel acest registru se intocmeste si zilnic administratorul/angajatii trebuie sa declare banii pe care ii are asupra lui. In cazul unui control daca suma de bani din casierie difera de banii existenti, diferenta poate fi confiscate.

5. Registrul actionarilor pentru societatile pe actiuni – conform legii 31/1990 societatile trebuie sa tina acest registru cu datele actionarilor respectiv: nume si prenume, denumire, adresa, sediul social, numarul de actiuni precum si varsamintele efectuate.

6. Registrul asociatilor pentru SRL – conform legii 31/1990, SRL-urile trebuie sa tina registrul asociatilor cu toate datele de identificare a acestora si partile sociale detinute.

7. Registrul inventar – se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui element de activ si de pasiv. Conform cu OMFP 3512/2008 acesta este un document contabil obligatoriu si se intocmeste cel putin o data pe an in timpul functionarii societatii si cu ocazia incetarii activitatii societatii: divizare, fuziune, insolventa cat si alte situatii prevazute de lege. Trebuie numerotat, snuruit si parafat si inregistrat in evidenta societatii.

8. Registru jurnal – conform legii contabilitatii 82/1991, este un document contabil obligatoriu si trebuie intocmit in asa fel incat in orice moment sa fie posibila identificarea si controlul operatiunilor contabile. Societatea comerciala are voie sa tina registrul jurnal atat prin registru, foi volante sau listat din programul informatic. Datele se inregistreaza cronologic si sistematic in ordinea modificarii elementelor de activ si de pasiv. Se pastreaza in cadrul unitatii timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar pentru care a fost intocmit.

9. Registru cartea mare – registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar cronologic si sitematic, prin regruparea conturilor, miscarea tuturor elementelor de activ si pasiv. Acesta sta la baza intocmirii balantei de verificare. El este un document de sinteza si sistematizare, contine simbolurile conturilor debitoare si creditoare corespondente.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0