Poate sa fie angajat in firma un asociat/administrator?

Este nevoie sa delimitam situatiile in functie de tipul societatii:

1.SRL

Daca este SRL, asociatul, fie care este asociat unic sau nu, poate fi si administrator si angajat.

2. SA

La SA-uri situatia este alta : la art. 137 pct. 1 alin. 3 din Legea societatilor comerciale (L 31/1990) se prevede ca:

” (3) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.”

Asadar, doar administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.  Asociatii pot sa detina si calitatea de angajat.

Un alt articol din aceeasi lege care face referire la acest subiect este art 197 alin (4). Acesta prevede ca : 

” (4) Dispoziţiile privitoare la administrarea societăţilor pe acţiuni nu sunt aplicabile societăţilor cu răspundere limitată, indiferent dacă sunt sau nu supuse obligaţiei de auditare. Administratorii pot fi asociati sau neasociati.”

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0