Poate lua un administrator un imprumut de la firma ?

Art. 144.4 din Legea societatilor comerciale precizeaza ca este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operaţiuni precum:

a) acordarea de împrumuturi administratorilor;

b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceştia de operaţiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c) garantarea directa ori indirectă , în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitantă ori ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea direct ori indirectă , în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligaţii personale ale acestora faţă de terţe persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanţe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terţă persoană administratorilor ori o altă prestaţie personal a acestora.

Prevederile anterioare nu se aplica :

a) în cazul operaţiunilor a căror valoare exigibilă cumulata este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;

b) în cazul în care operaţiunea este încheiată de societate în condiţiile exercitării curente a activităţii sale, iar clauzele operaţiunii nu sunt mai favorabile administratorilor decât cele pe care, în mod obişnuit, societatea le practică faţă de terţe persoane.

 

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0