Plata unei obligatii fiscale poate fi efectuata si de alta persoana decat debitorul ?

Baza legala :  art. 114 alin. (26) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală care precizeaza ca în situaţia în care plata se efectuează de către o altă persoană decât debitorul, dispoziţiile art. 1.472 şi 1.474 din Legea nr. 287/20092 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Ppotrivit art. 1.472 din Codul civil, plata poate să fie făcută de către orice persoană, chiar dacă este un terţ în raport cu acea obligaţie, iar din prevederile art. 1.474 alin. (1) şi (3) reţinem că, creditorul este dator să refuze plata oferită de terţ dacă debitorul l-a încunoştinţat în prealabil că se opune la aceasta, cu excepţia cazului în care un asemenea refuz l-ar
prejudicia pe creditor, plata făcută de terţ stingând obligaţia dacă este făcută pe seama debitorului.

Sursa: Revista Finante Publice si Contabilitate publicata pe site-ul Ministerului de finante.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0