Plafoane incasari si plati in numerar

Daca efectuezi operatiuni cu numerar trebuie sa ai in vedere anumite aspecte. Sunt posibile operatiunile de incasari si plati in numerar cu respectarea anumitor conditii.

Operatiunile de incasari si plati efectuate de catre urmatoarele persoane:

 • persoane juridice;
 • PFA;
 • persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent;
 • asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar.

Prin exceptie, se pot efectua incasari si plati in numerar cu urmatoarele conditii:

INCASARI

 • incasarile de la persoanele mentionate mai sus, trebuie sa se incadreze in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana.

De exemplu, avem Firma ABC SRL si clientul Ion. Daca firma ABC are de incasat de la Ion 8.000 lei, prin numerar nu se va putea incasa integral suma. Asadar doar 5.000 lei se incaseaza in numerar iar restul prin banca;

 • incasarile efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry trebuie sa se incadreze in limita a unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;

PLATI

 • platile catre persoane in limita unu plafon zilnic de 5.000 lei/ persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
 • platile catre magazinele de tipul cash and carry, in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
 • plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare

Este interzis sa incasezi fragmentat in numerar de la beneficiarii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

De asemenea, si platile fragmentate in numerar sunt interzise, catre furnizorii de bunuri pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry.

Persoanele prevăzute mai sus, pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.

Ce inseamna incasare/plata fragmentata?

Incasarea/plata fragmentata se refera la fractionarea sumei de plata/incasare in mai multe transe, pentru a evita plafonul.

Operatiunile de incasari in numerar efectuate de catre persoanele juridice, persoane fizice autorizate, persoane fizice ce desfasoara activitati in mod independent, precum si asocieri si alte entitati cu personalitate juridica, de la persoanele fizice reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana.

Organizatorii de nunti si botezuri care efectueaza operatiuni cu numerar de la persoane fizice, pot sa soclicite organului fiscal central competent in administrarea obligatiilor fiscale, aprobarea unui alt plafon de incasari. La stabilirea plafonului, organul fiscal va avea in vedere incasarile pe care organizatorii de nunti si botezuri le-au avut anterior din astfel de evenimente. Decizia emisa are valabilitate un an de la data comunicarii si poate fi reinnoita sau modificata la cerere.

Exceptii de la aplicarea plafonului:

 • depunerea de numerar in conturile deschise la institutiile de credit sau la instituțiile care presteaza servicii de plata si care sunt autorizate de Banca Nationala a Romaniei, inclusiv in automatele de incasari in numerar;
 • plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute efectuate in acest sens;
 • plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului;
 • retragerea de numerar;
 • transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei;
 • depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

 

 

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0