Obtii venituri din activitati independente? – iata ce trebuie sa stii

Potrivit Legii nr. 227/2015 (ultima actualizare Legea nr. 2/12 ianuarie 2017), “veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente. 

Constituie venituri din profesii liberale veniturile obtinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective.

Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea.

Ce curpinde venitul brut?

 • sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii;
 • veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta;
 • castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, exclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;
 • veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;
 • veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta;
  veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.

Ce elemente nu sunt considerate venituri brute?

 • aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;
 • sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;
  sumele primite ca despagubiri;
 • sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari si mecenat, conform legii, sau donatii”.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0