Obligatia de inregistrare fiscala – informatii utile

Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015, orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este:

  1. pentru persoanele juridice, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica;
  2. pentru comercianti, persoane fizice si juridice, precum si pentru alte entitati care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului, codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale;
  3. pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere;
  4. pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal;
  5. pentru persoanele fizice, altele decat cele mentionate la punctul 3.

In scopul administrarii impozitului pe venit, in cazul persoanelor fizice care sunt contribuabili codul de identificare fiscala este codul numeric personal.

In cazul persoanelor sau al entitatilor prevazute la punctele 1, 3 si 5 atribuirea codului de identificare fiscala se face exclusiv de catre organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pe baza declaratiei de inregistrare fiscala depuse de aceste persoane sau entitati.

Persoanele fizice care detin cod numeric personal si sunt supuse impozitului pe venit se inregistreaza fiscal la data depunerii primei declaratii fiscale.

Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la:

  • data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice, asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica;
  • data eliberarii actului legal de functionare, data inceperii activitatii, data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator, dupa caz, in cazul persoanelor fizice.

 

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0